Nieuwjaarsborrel 12-2-2016


Jan Kosters (Goochelaar Jan) was als gastspreker aanwezig en heeft ons het een en ander verteld over marketing.