Activiteiten

Op de ledenvergadering van 5 juni 2014 zijn een aantal activiteiten benoemd waar de nadruk op gelegd zal gaan worden.

1. In stand houden van de drie activiteiten die tot op heden gesponsord worden (Spelweek, intocht sinterklaas en decemberverlichting)

2. Jaarlijkse Nieuwjaarsborrel met eventueel een gastspreker. Variatie in locatie en catering bij en door leden.

3. Nieuwsbrief om elkaar op de hoogte te houden van bedrijvennieuws

4. Gesprekspartner bij de gemeente/bijwonen van informatieavonden; afvaardiging in overleg.

Verder kunnen er door leden en burgers activiteiten aangedragen worden, elke tip en opmerking zal serieus bekeken worden.