Verslag ledenvergadering 5 juni 2014

Op 5 juni 2014 is er een ledenvergadering gehouden bij Veenlust. Hier onder vindt u het verslag.

Opening
Herman Benjamins opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De aanwezige leden stellen zich even voor aan elkaar, in een kleine voorstelronde. Er zijn 6 leden met kennisgeving afwezig. We hebben 15 nieuwe leden erbij gekregen, de Ondernemersvereniging bestaat nu uit 43 leden.
De agenda wordt aangepast, we houden geen pauze en Bart Hofsink zal nog iets vertellen over de nieuwe website.

Bestuursverkiezing
Er zijn geen nieuwe namen voorgedragen voor het bestuur. Op deze vergadering is besloten dat het bestuur zal bestaan uit de volgende personen:

- Herman Benjamins
- Marthijn Alfring
- Henriette van Veldhuisen
- Jan Huiskes
- Alinda Zagers
- Bart Hofsink

Herman Benjamins bedankt de oud-bestuursleden voor hun inzet en verdiensten.

Nieuwe Website
Bart Hofsink presenteert een opzet voor de nieuwe website. Dit ziet er goed uit! Iedereen is erg positief. Bart gaat het verder uitwerken, zodat de nieuwe site online kan. Er zal van ieder lid een link naar zijn/haar eigen website geplaatst worden.
Besluit: ieder lid van de Ondernemersvereniging krijgt de gelegenheid om een artikel over zichzelf en zijn/haar bedrijf te maken. Dit wordt op de website geplaatst. Alinda Zagers zal een schema maken wie wanneer aan de beurt is.

Nieuwe opzet Ondernemersvereniging
Henriette van Veldhuisen heeft een kleine enquête gemaakt, zodat we een inventarisatie kunnen maken van de meningen van de leden over de activiteiten die georganiseerd zullen worden. De aanwezige leden vullen deze in.

De vragen zijn:

1. In stand houden van de drie activiteiten die tot op heden gesponsord worden (Spelweek, intocht sinterklaas en decemberverlichting)
2. Een Ondernemersbeurs
3. Een digitale Nieuwsbrief
4. Een goede website
5. Organiseren van gezamelijke cursussen
6. Bedrijfsbezoeken bij bedrijven in omgeving of verder weg
7. In contact/overleg met het bestuur Feestweek of Banthumloop prijzen beschikbaar stellen voor bv de beste Bergentheimse hardlopers. Levert reclame op voor individuele bedrijven
8. Jaarlijkse Nieuwjaarsborrel met eventueel een gastspreker. Variatie in locatie en catering bij en door leden.
9. In contact met Oranjevereniging sponsoren van de ballonnenactie incl. heliumgas en daarvoor reclame op kaartjes. Via de Nieuwsbrief kan een oproep geplaatst worden welke ondernemer wil sponsoren.
10. Gesprekspartner bij de gemeente/bijwonen van informatieavonden; afvaardiging in overleg.

En als laatste punt kan er een suggestie voor een activiteit vermeld worden.

Uitslag van deze enquête:
De leden vinden punt 1, 4 en 8 zeer belangrijk, maar ook punt 3 en 10 wordt hoog gewaardeerd.
Besluit: Het bestuur zal hier verder mee aan de slag gaan en ook de suggesties die zijn vermeld zijn verder behandelen/uitwerken.

Contributie
Er wordt besloten dat de contributie wordt vastgesteld op € 100.00 per lid/ per jaar en deze zal geïnd worden d.m.v. automatische incasso. Als iemand na 1 juli lid wordt gaat deze het jaar daarop betalen. Voor de nieuwe leden ligt er een incasso machtiging klaar, deze moet voor a.s. vrijdag 13 juni getekend worden, zodat de contributie in een keer geïnd kan worden. De komende jaren zal de contributie omstreeks maart/april geïnd gaan worden.

Communicatie
We gaan de communicatie zoveel mogelijk via de mail laten lopen. Komt er een uitnodiging voor een vergadering en u kunt niet aanwezig zijn, wilt u zich dan afmelden. Of mocht er om een reactie/mening gevraagd worden, wil een ieder dan reageren, positief of negatief. Of als u een idee/opmerking heeft, laat het aan het bestuur weten! Zodat het bestuur weet wat er leeft. En zo de saamhorigheid in ons dorp kunnen blijven stimuleren

Aan het eind van de vergadering was er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en drankje.